Serveis juridics especialitzats en innovació innovant.cat qui som innovant.cat advocats innovant.cat serveis innovant.cat articles innovant.cat on som

 • Propietat Industrial (patents i marques)
 • Propietat Intel·lectual (Drets d’autor)
 • Protecció jurídica de les idees
 • Protecció jurídica de la tecnologia i el know how.
 • Protecció jurídica dels resultats de la recerca.
 • Explotació empresarial de la innovació (estructures societàries adients)
 • Finançament de la innovació i la seva explotació (subvencions i crèdits, capital risc, inversors privats, etc)
 • Comercialització de la innovació (venda, llicència, agència, distribució, franquícia, joint venture, fusió, etc.)
 • Internacionalització de la innovació
 • Fiscalitat de la innovació (Aprofitament de beneficis fiscals)
 • Comerç electrònic.
 • Transferència de tecnologia i know how.
 • Dret informàtic i d’internet. Protecció dels drets sobre el software.
 • Dret de les noves tecnologies i la societat de la informació.
 • Protecció de dades de caràcter personal.
 • Procediments judicials per competència deslleial i infracció de drets de propietat industrial i intel•lectual.
 • Procediments administratius i contenciosos-administratius.
 • Procediments penals (Delictes relatius a la propietat industrial i intel•lectual).