Serveis juridics especialitzats en innovació innovant.cat qui som innovant.cat advocats innovant.cat serveis innovant.cat articles innovant.cat on som

Innovant.cat és un servei de Bellvehí Advocats S.L. consistent en l’assessorament jurídic i fiscal especialitzat en les matèries directament relacionades amb la creació, la invenció, la innovació, la recerca i el desenvolupament, així com amb les noves tecnologies i la societat de la informació.

Bellvehí Advocats, a través de Innovant.cat, pretén donar resposta a les necessitats de protecció jurídica dels invents, els dissenys, els drets d’autor, la tecnologia, els resultats de la recerca i el know how, informant i assessorant als inventors, investigadors, autors, creadors i emprenedors, per tal que no vegin pertorbada l’explotació dels seus drets i coneguin els mecanismes adients per la seva protecció i defensa.

A Bellvehí Advocats creiem fermament que el futur del nostre país passa per la innovació i considerem que el Dret té un paper molt important a jugar en aquest futur, atès que per tal que els resultats obtinguts puguin ésser explotats a través d’un projecte empresarial d’èxit, fa falta que els drets de propietat industrial i intel•lectual, així com el know how, la tecnologia i els resultats de la recerca no siguin infringits ni pertorbats i siguin protegits.

La correcta protecció i gestió d’aquells drets dóna un valor afegit molt gran a les nostres empreses i als nostres empresaris i emprenedors, convenint no es perdin o caiguin en desús, sinó que s’explotin com a font de riquesa que són i motor de la nostra economia que han de ser.

Més enllà de l’assessorament jurídic en la protecció de la innovació, les idees, la invenció, la creació, la recerca i el desenvolupament, Bellvehí Advocats vol ajudar també als emprenedors, creadors, inventors i investigadors a saber optimitzar fiscalment els seus projectes, a finançar-los, a estructurar-los empresarialment, a comercialitzar-los i a internacionalitzar-los, per tal que puguin desplegar tota la seva potencialitat i no es quedin a mitges.

Des de Innovant.cat volem ajudar i contribuir a que no es perdi la potencialitat econòmica i empresarial de la invenció, la recerca, la creació, la innovació i el desenvolupament, oferint serveis jurídics i fiscals especialitzats en aquesta matèria, pensant en el millor pels nostres clients i pel nostre país.