Serveis juridics especialitzats en innovació innovant.cat qui som innovant.cat advocats innovant.cat serveis innovant.cat articles innovant.cat on som

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara LOPD) i altra legislació aplicable, Bellvehí Advocats SLP informa als seus clients, als usuaris de la web www.innovant.cat i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquest Despatx sobre la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La present Política de Protecció de Dades serà aplicable a la recollida de dades personals per part de Bellvehí Advocats SLP per qualsevol mètode com correspondència escrita o electrònica, recepció de targetes de negoci, comunicació de dades per telèfon, lloc web o complementació de formularis. S’entén que qualsevol client i/o tercer que lliuri les seves dades personals a Bellvehí Advocats SLP ho fa voluntàriament i lliurement i amb el seu consentiment exprés i inequívoc.

Fitxer: Les dades personals recollides per Bellvehí Advocats SLP per qualsevol mètode seran incorporades al fitxer denominat “Fitxer General de Gestió” situat en el domicili social de Bellvehí Advocats SLP (Jaume I, 18, 3º, Girona) i notificat a l'Agència de Protecció de Dades. Aquest Fitxer conté únicament dades de caràcter identificatiu com nom, cognoms, adreça, companyia, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.

Finalitat: La finalitat del fitxer esmentat és l’administració i gestió general del Despatx amb la intenció de prestar un bon servei als seus clients i poder mantenir el contacte amb els mateixos o altres contactes professionals. Així mateix, Bellvehí Advocats SLP pot utilitzar aquestes dades personals per a enviar informació comercial, jurídica i qualsevol altra que Bellvehí Advocats SLP consideri d’interès pels seus clients i/o tercers. Ningú està obligat a subministrar aquestes dades amb la conseqüència que, en aquest cas, Bellvehí Advocats SLP no podrà prestar cap servei a aquesta persona o posar-se en contacte amb ella.

Drets: Qualsevol tercer que hagi lliurat dades personals a Bellvehí Advocats SLP té dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte de les seves dades personals. Els esmentats drets es podran exercitar mitjançant escrit dirigit al domicili social de Bellvehí Advocats o correu electrònic enviat a info@bellvehi.com.

Bellvehí Advocats SLP es compromet a complir l’obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes en el seu fitxer.

En el supòsit que Bellvehí Advocats SLP establís unes condicions particulars en matèria de protecció de dades per a un servei concret, aquestes tindran preferència en cas de conflicte entre les mateixes i la present Política de Protecció de Dades.

El Despatx es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada en el lloc web www.bellvehi.com i en el lloc web www.innovant.cat accessible per qualsevol persona.


© Bellvehí Advocats 2017 – Avís Legal – Política de Protecció de Dades
T. 972 219 773 – F. 972 213 187 – Email. info@bellvehi.com – Web. www.bellvehi.com